JobBuriram.com - ศูนย์รวม งานบุรีรัมย์

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานบุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์

 
   ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 วิศวกรไฟฟ้า

21 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
บุรีรัมย์
(สระบัว, แคนดง)

-

16 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สาขาพุทไธสง
บุรีรัมย์
(แดงใหญ่, บ้านไหม่ไชยพจย์)

Technician ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า

14 มีนาคม 2555

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วืทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(คูเมือง, คูเมือง)

วิศวกร

21 กุมภาพันธ์ 2555

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บุรีรัมย์
(นิคม, สตึก)

วิศวกร

16 กุมภาพันธ์ 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา โทคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บุรีรัมย์
(ปะเคียบ, คูเมือง)

ช่างเทคนิค

23 มกราคม 2555

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(เมืองฝาง, เมือง)

ช่าง

15 มกราคม 2555

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
บุรีรัมย์
(บ้านแพ, คูเมือง)

Electrical Engineer

12 มกราคม 2555

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุรีรัมย์
(ห้วยราช, ห้วยราช)

วิศวกร

3 มกราคม 2555

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บุรีรัมย์
(โคกล่าม, ลำปลายมาศ)

วิศวกร

14 ธันวาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
(สนามชัย, สตึก)

พนักงานขับรถ

8 ธันวาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ดอนกอก, นาโพธิ์)

ช่างเทคนิค

3 พฤศจิกายน 2554

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์(โทรคมนาคม) 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(เสม็ด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

27 ตุลาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(บ้านด่าน, บ้านด่าน)

ช่างเทคนิค

26 ตุลาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
บุรีรัมย์
(เมืองแฝก, ลำปลายมาศ)

ไฟฟ้า

18 ตุลาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค 
เทคนิคคูเมือง
บุรีรัมย์
(ในเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมปลูกกระดาษ

17 ตุลาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(แสลงโทน, ประโคนชัย)

qc ,mainternanc

15 ตุลาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วก.นางรอง
บุรีรัมย์
(ต.ตาเป๊ก, อเฉลิมพระเกียรติ)

วิศวกรไฟฟ้ากำลัง

4 ตุลาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บุรีรัมย์
(ต.ตูมใหญ่, อ.คูเมือง)

ช่างซ่อมบำรุง

19 สิงหาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(หนองโดน, ลำปลายมาศ)

วิศวกร

22 กรกฎาคม 2554

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บุรีรัมย์
(ถนนหัก, นางรอง)

 


Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


 
 

.